????app

移动收款,360度扫码


       支持手持终端到顾客面前完成收款,360度可扫无需校准方向, 秒速收款不漏单, 3秒即可完成收款,同时语音播报收款情况更安心, 支持多方式查看帐单, 支持机器与APP同时查看交易记录

???? ????? ???? ???? ???? 360???? ????app ????3 ?????? ????